ثبت شرکت و انحلال در کرج

ثبت شرکت:بطور کلی قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است : 1.شرکت های سهامی (سهامی عام و خاص) 2.شرکت تضامنی 3.شرکت با مسئولیت محدود 4.شرکت مختلط غیر سهامی 5.شرکت مختلط سهامی 6.شرکت نسبی 7.شرکت تعاونی تولید و مصرف ولی دونوع شرکت بیشترین متقاضی را دارند:شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل اعضای هیئت مدیره دو نفر می باشد.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است. .در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد. شرکت سهامی خاص: شرکتی است که سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود. حداقل اعضای هیئت مدیره سه نفر می باشند و دو نفر هم بازرس یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل می باشد. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد که در سی و پنج درصد سرمایه باید به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز شود. مراحل ثبت شرکت: بطور کلی مراحل ثبت شرکت شامل ثبت سامانه ای و تنظیم صورتجلسات بعد از دو روز تایید نام سپس صورتجلسات پرینت گرفته شده و توسط اعضا امضا و با دیگر مدارک به اداره ثبت شرکتها پست می شود. و بعد ازچندروز پیشنویس آگهی صادر و شخص امضا کننده دفاتر باید به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند برای تحویل اصل مدارک شرکت و آگهی ثبتی بعد از دریافت آگهی ثبتی باید اقدام به پرداخت روز نامه رسمی شود. مدارک ثبت شرکت: برابر اصل مدارک هویتی اعضای هیئت مدیره و گواهی عدم سو پیشینه اعضای هیئت مدیره.

جهت ارتباط با ما پیام ارسال فرمایید

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت


  آدرس : کرج گوهردشت ,خیابان مطهری ساختمان شقایق طبقه اول

  تلفن تماس : 02634217801

@webtact حق کپی و رایت برای آریو پارت محفوظ می باشد