خدمات مالیاتی

کداقتصادی و ارزش افزوده :هرشرکت پس از ثبت تا 2ماه فرصت دارد برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کداقتصادی اقدام کند.قانونی بودن شرکت در اداره مالیات با معرفی شرکت به اداره مالیات و حضور در فعالیتهای اقتصادی به صورت قانونی. تشکیل پرونده مالیاتی باعث جلوگیری از جریمه مالیاتی می شود.مراحل اخذ کداقتصادی و ارزش افزوده:درابتدا تشکیل پرونده و سپس ثبتنام سامانه ای درسایت tax.gov.ir برای کداقتصادی می باشدو سامانه که شامل 45 گام می باشد انجام میشود.و برای ثبتنام ارزش افزوده درسایت www.evat.ir می باشد پلمپ دفاتر :پس ازثبت شرکت متقاضی می بایست اقدام به دریافت پلمپ دفاتر کند. اولین اقدام ثبتنام اینترنتی در سایت irsherkat.ssaa.ir می باشد و پس از دریافت اظهارنامه و امضای متقاضی به همراه مدارک شرکت پست و پس از تایید دفاتر به آدرس قانونی شرکت ارسال می شود

جهت ارتباط با ما پیام ارسال فرمایید

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت


  آدرس : کرج گوهردشت ,خیابان مطهری ساختمان شقایق طبقه اول

  تلفن تماس : 02634217801

@webtact حق کپی و رایت برای آریو پارت محفوظ می باشد